Samfunnsspeilet, 1998/2

Landbruksbefolkningens levekår

Ikke bare gøy på landet

Publisert:

Landbruks efolkningen bor romslig og har både vannklosett, bad og oppvaskmaskin. De trives i det store og h le med livet og med sitt arbeid på bruket. Arbeidet innebærer kontroll g selvbestemmelse, men er samtidig fysisk tøft og sterkt sesongbetont. Det blir stadig færre bønder, svært få er unge yrket er svært mannsdominert. De fleste er misfornøyde med inntekten fra gårds riften, og m° se iå m d inntekter a netst ds fra. M r m, hve r tredj Mårlkrker har går riften kun som big skjeft.

Åpne og les artikkelen i PDF (3.5 MB)

Kontakt