Samfunnsspeilet, 1999/3

Ungdoms levekår

Hvem snubler i starten?

Publisert:

Dagens unge venter ofte lenge med å stifte egen familie og få seg fulle lønnsinntekter. Men det betyr ikke at hele generasjonen står i fare for å sakke akterut eller bli marginalisert, vi ser snarere en utsettelse. Noen grupper ser imidlertid ut til å ha falt utenfor på mer permanent basis: Særlig utsatte er de som skiller seg i ung alder og har dårlig utdanning.

Åpne og les artikkelen i PDF (9.9 MB)

Kontakt