Samfunnsspeilet, 1999/3

Hvem har det verst?

Publisert:

Noen mennesker har litt skrantende helse, eller et vagt sosialt nettverk, men har for øvrig gode levekår. Andre har det dårlig på flere eller de fleste av livets felter. Vi har søkt å konstruere en indeks som måler slike "hopninger" av dårlige levekår. To grupper som ser ut til å komme dårlig ut på mange felter, er de enslige minstepensjonistene og de som er fattige. I den siste gruppen er de unge og eldre overrepresentert.

Åpne og les artikkelen i PDF (6.7 MB)

Kontakt