Samfunnsspeilet, 1994/4

Sosiale indiktorer 1980-1994

Hva skjer med velferdsutviklingen?

Publisert:

1980-årene var preget av tildels store sosiale endringer. Det ble enda vanligere å skilles, og flere og flere valgte å være samboende. Arbeidsledigheten økte relativt kraftig, mens bostandarden bedret seg. Flere og flere ungdommer tok høyere utdanning. 1990-årene kom med noen positive utviklingstrekk: Veksten i kriminalitet og selvmordstilfeller har blitt moderert, folk har fått høyere disponibel inntekt og arbeidsledigheten vokser ikke så mye som før.

Åpne og les artikkelen i PDF (2.2 MB)

Kontakt