Samfunnsspeilet, 2000/5

Barnehagesektoren

Fortsatt vekst, tross kontantstøtten

Publisert:

Veksten i barnehagesektoren fortsetter, til tross for at Reform 97 og innføringen av kontantstøtten har ført til frafall i de yngste og eldste aldersgruppene. 6-åringene har begynt i skolen, og etter innføringen av kontantstøtten har det blitt færre 1- og 2-åringer i barnehagen, og en vridning fra heltids- til deltidsplasser i disse aldersgruppene. Det har også vært en nedgang i andelen private barnehager.

Åpne og les artikkelen i PDF (84 KB)

Kontakt