Samfunnsspeilet, 1997/3

Innvandrerbarn i barnevernet

Flyktningbarn mottar oftest hjelp

Publisert:

Innvandrerbarn er oftere i kontakt med barnevernet enn barn flest. Men kontakten varierer mye med barnas alder, landbakgrunn og bosted, og bakgrunnen og de sosiale forhold hos deres familier. Flyktningbarn og barn av innvandrere fra Afrika og Asia er grupper med relativt mange barnevernsbarn. De færreste innvandrerfamilier opplever omsorgsovertakelse i møtet med barnevernet; hjelpetiltak som barnehageplass og støttekontakt er mye viktigere.

Åpne og les artikkelen i PDF (2.3 MB)

Kontakt