Mottakere med sosialhjelp som hovedinntekt som forsørger barn under 18 år. 2017

Tilbake til artikkelen

Mottakere med sosialhjelp som hovedinntekt som forsørger barn under 18 år. 2017
  Antall mottakere Prosentandel av alle mottakerne Ett barn (prosent) To barn (prosent) Tre eller flere barn (prosent)
Hele landet 11 728 8,9 44,7 29,0 26,3
Oslo 2 162 11,0 37,8 28,5 33,7
Stavanger 198 5,3 46,5 32,3 21,2
Tromsø 101 5,6 61,4 23,8 14,9

Kontakt