Samfunnsspeilet, 2000/5

Kontantstøtte

Flere småbarnsforeldre har blitt deltidsarbeidere

Publisert:

De første sosiale endringene som følge av kontantstøtteordningen begynner å bli synlige. I de siste 15 årene har andelen småbarnsmødre med deltidsarbeid sunket, mens andelen heltidsarbeidere har økt. Nå stiger andelen mødre som arbeider deltid i et godt arbeidsmarked med små endringer for øvrig.

Åpne og les artikkelen i PDF (314 KB)

Kontakt