Enslige mødre som er innvandrere og som mottar sosialhjelp, men ikke som hovedinntekt. Etter landbakgrunn. Prosent

Tilbake til artikkelen

Enslige mødre som er innvandrere og som mottar sosialhjelp, men ikke som hovedinntekt. Etter landbakgrunn. Prosent
  Norden Vest-Europa uten Norden og Tyrkia EU-land i Øst-Europa Ikke EU-land i Øst-Europa Asia (inkl. Tyrkia) Afrika Nord-Amerika og Oseania Sør- og Mellom-Amerika
2002 7 2 5 10 40 26 1,0 9
2004 7 2 4 12 37 30 1,0 8
2006 4 2 3 11 39 34 1,0 6
2008 4 1 3 11 37 36 1,0 6
2010 3 1 5 9 36 39 0,4 6
2012 3 2 5 9 35 41 0,4 5

Kontakt