Enslige mødre med sosialhjelp som hovedinntekt og med ett eller to barn under 18 år. Etter barnas alder. Prosent

Tilbake til artikkelen

Enslige mødre med sosialhjelp som hovedinntekt og med ett eller to barn under 18 år. Etter barnas alder. Prosent
  2002 2004 2006 2008 2010 2012
0 år 5 5 5 6 6 7
1 år 6 5 5 6 7 8
2 år 5 4 4 5 5 7
3-5 år 22 21 19 19 22 23
6-9 år 26 26 25 24 23 22
10-13 år 21 22 22 21 19 18
14-17 år 16 18 19 19 17 16

Kontakt