Enslige mødre som mottar sosialhjelp, men ikke som hovedinntekt, etter antall barn under 18 år. Prosent

Tilbake til artikkelen

Enslige mødre som mottar sosialhjelp, men ikke som hovedinntekt, etter antall barn under 18 år. Prosent
  2002 2004 2006 2008 2010 2012
1 barn 52,8 53,0 53,1 51,1 55,3 55,7
2 barn 32,1 31,3 31,0 31,3 29,4 29,9
3 barn 10,9 11,6 11,5 12,3 10,7 10,3
4 barn 2,8 2,8 3,1 3,7 3,3 3,0
5 barn og flere 1,1 1,1 1,2 1,5 1,2 1,1

Kontakt