Enslige mødre med sosialhjelp som hovedinntekt, etter antall barn under 18 år. Prosent

Tilbake til artikkelen

Enslige mødre med sosialhjelp som hovedinntekt, etter antall barn under 18 år. Prosent
  2002 2004 2006 2008 2010 2012
1 barn 58,7 57,8 56,7 56,0 54,7 54,1
2 barn 27,1 28,4 28,1 27,1 27,7 27,5
3 barn 9,7 9,6 9,8 11,3 11,6 11,9
4 barn 2,6 3,0 3,7 3,7 4,1 4,4
5 barn og flere 1,6 1,2 1,5 1,9 1,8 2,1

Kontakt