Samfunnsspeilet, 1999/4

Fellesskapsverdiene står sterkere enn anntatt

Publisert:

Oppslutningen om de nære fellesskapene synes fortsatt høy i den norske befolkningen, og omsorgen for andre kommer til uttrykk i daglig praksis. Fellesskapsorienteringen henger i en viss grad sammen med den enkeltes sosiale integrering. Fellesskapsverdier avhenger ikke i nevneverdig grad av egeninteresser eller bostedets urbanisering. Både kollektivorientering og innsatsorientering øker med økende utdanning, mens viljen til å omgå lover og regler og likhetsinnstilling avtar med økende utdanning.

Åpne og les artikkelen i PDF (10.7 MB)

Kontakt