Notater 2006/26

Variabelliste

FD-trygd

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

FD-trygd. Variabelliste

Ansvarlige

Anders Akselsen, Sandra Lien, Øyvind Sivertstøl

Serie og -nummer

Notater 2006/26

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

57

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt