Notater 2013/44

Demografi revidert. 1992-2010

FD-trygd : dokumentasjonsrapport

Forløpsdatabasen FD-Trygd er konstruert for å levere forløpsdata til velferdsforskningen i Norge. Databasen inneholder informasjon om økonomisk sosialhjelp, bevegelser i trygdesystemet og arbeidsmarkedet og demografiske bakgrunnsopplysninger.

Dette notatet inneholder en dokumentasjon av en del av dataene i FD-Trygd (Forløpsdatabasen-Trygd). Dokumentasjonen omfatter demografiske bakgrunnsvariable, inkludert bosatte, sivilstand og sivilstandsendringer.

I kapittel 1 er det gitt en generell orientering om FD-Trygd. I dette kapitlet er det også gjort rede for de typer arbeidsprosesser og aktiviteter som prosjektgruppa utfører på materialet fra arbeidsstart med rådatafiler og til avslutning av arbeidet med ilegg av data i databasen. Til disse arbeidsprosessene hører blant annet spesifisering og kontroll av data, datamodellering og programmering.

Kapitlene 2-4 omhandler demografiske bakgrunnsvariable og hvordan dette tilrettelegges for forløpsstrukturen i databasen. Til disse arbeidsprosessene hører blant annet spesifisering og kontroll av data, generelt om dataorganisering i FD-Trygd, datamodellering og programmering.

Før bestilling av mikrodata fra FD-Trygd, er det vesentlig at kunden leser kapittel 2-3 i sammenheng med variabellisten i vedlegg til slutt, og Bestillingsveiledning for FD-Trygd (Notater 27/2012).

Om publikasjonen

Tittel

FD-trygd : dokumentasjonsrapport. Demografi revidert. 1992-2010

Ansvarlige

Olaf Espeland Hansen, Arve Hetland, Øyvind Sivertstøl

Serie og -nummer

Notater 2013/44

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8788-6

ISBN (trykt)

978-82-537-8787-9

Antall sider

148

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt