Notater 2012/18

Foreløpig uførestønad 1992-2010

FD-trygd Dokumentasjonsrapport

I kapittel 1 er det gitt en generell orientering om FD-Trygd. I dette kapitlet er det også gjort rede for de typer arbeidsprosesser og aktiviteter som prosjektgruppa utfører på materialet fra arbeidsstart med rådatafiler og til avslutning av arbeidet med ilegg av data i databasen. Til disse arbeidsprosessene hører blant annet spesifisering og kontroll av data, datamodellering og programmering.

Kapitlene 2-3 beskriver grunnlagsmaterialet for foreløpig uførestønad, og hvordan dette tilrettelegges for forløpsstrukturen i databasen.

Før bestilling av mikrodata fra FD-Trygd, er det vesentlig at kunden leser kapittel 2-3 i sammenheng med variabellisten i vedlegg til slutt.

Om publikasjonen

Tittel

FD-trygd Dokumentasjonsrapport. Foreløpig uførestønad 1992-2010

Ansvarlige

Cathrine Bergjordet, Knut Inge Bøe, Soheila Derakshanfar, Øyvind Sivertstøl

Serie og -nummer

Notater 2012/18

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8338-3

ISBN (trykt)

978-82-537-8337-6

Antall sider

35

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt