Notater 2011/48

Dokumentasjonsrapport : økonomisk sosialhjelp

FD-trygd

Dette notatet inneholder en dokumentasjon av en del av trygdedataene i FD-Trygd (Forløpsdatabasen-Trygd). Dokumentasjonen omfatter registeret over økonomisk sosialhjelp og omfatter opplysninger fra og med 1992.

I kapittel 1 er det gitt en generell orientering om FD-Trygd. I dette kapitlet er det også gjort rede for de typer arbeidsprosesser og aktiviteter som prosjektgruppa utfører på materialet fra arbeidsstart med rådatafiler og til avslutning av arbeidet med ilegg av data i databasen. Til disse arbeidsprosessene hører blant annet spesifisering og kontroll av data, datamodellering og programmering. Kapitlene 2-4 beskriver grunnlagsmaterialet for økonomisk sosialhjelp og hvordan dette tilrettelegges for forløpsstrukturen i databasen.

Før bestilling av mikrodata fra FD-Trygd, er det vesentlig at kunden leser kapittel 2 i sammenheng med variabellisten i vedlegg til slutt.

Om publikasjonen

Tittel

FD-trygd. Dokumentasjonsrapport : økonomisk sosialhjelp

Ansvarlige

Cathrine Bergjordet, Knut Inge Bøe, Arve Hetland

Serie og -nummer

Notater 2011/48

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8230-0

ISBN (trykt)

978-82-537-8229-4

Antall sider

45

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt