Samfunnsspeilet, 1994/4

Bak murene

Fanger og fengslinger gjennom 20 år

Publisert:

Det er omtrent like mange som settes i fengsel i dag som for 20 år siden. Siden 1973 har tallet ligget på mellom 10 000 og 12 000 årlig. Men bruken av fengsel er endret. Strengere straffer har fort til større press på fengslene og økende fangetall. De som fengsles i dag er eldre enn for 20 år siden, de har begått alvorligere lovbrudd og de sitter oftere lenger i fengsel. En av fire fanger sitter for narkotika.

Åpne og les artikkelen i PDF (1.2 MB)

Kontakt