Sosiale tjenester

Færre overnattinger ved krisesentrene

Publisert:

I 2007 var det en nedgang i antall beboere og antall barn som overnattet på krisesentrene. Nedgangen er sterkere for beboere uten innvandrerbakgrunn enn beboere med innvandrerbakgrunn.

Publikasjonen ”Rapportering fra krisesentrene 2007” presenterer statistikk over personer som har overnattet på krisesentrene (beboere) og personer som har besøkt krisesentrene om dagen (dagbrukere) i løpet av 2007. Den presenterer også samlestatistikk om organisering og tilbud ved sentrene, hvilket er nytt for årets rapport.

Færre overnattinger

1 800 personer overnattet på et krisesenter i 2007, og til sammen hadde disse personene 2 230 opphold bak seg der de overnattet minst ett døgn på senteret. Sammenlignet med 2006 var det 100 færre personer som overnattet på et krisesenter i 2007. Bortsett fra syv menn, var alle beboerne kvinner.

Nedgangen i antall overnattinger er sterkere for beboere uten innvandrerbakgrunn enn beboere med innvandrerbakgrunn. Nedgangen var på henholdsvis 8 og 2 prosent.

Større andel beboere med innvandrerbakgrunn

58 prosent av beboerne som overnattet på krisesentrene i 2007 hadde innvandrerbakgrunn. Denne andelen har økt de fire siste årene. Tilbake i 2003 hadde 45 prosent av beboerne innvandrerbakgrunn.

45 prosent av beboerne hadde med seg barn på krisesenteret i 2007. Til sammen overnattet 1 420 barn på krisesenter i 2007, dette er 70 færre barn enn året før.

Rapporten er gjort på oppdrag for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Les hele rapporten Rapportering fra krisesentrene 2007 .

Kontakt