Samfunnsspeilet, 1997/3

Innvandrere og sosialhjelp

Får mer fordi de trenger mer?

Publisert:

Innvandrere får mer i sosialhjelp enn norske sosialhjelpsklienter, særlig gjelder dette for flyktningene. Denne forskjellen skyldes i all hovedsak at flyktninger og andre innvandrere har lavere inntekter og større familier å forsørge, og derfor trenger større tilskudd. Ser vi på de forskjellige gruppenes inntektssituasjon etter at sosialhjelpen er utbetalt, er det nesten ingen forskjeller mellom nordmenn, flyktninger og andre innvandrere.

Åpne og les artikkelen i PDF (3.2 MB)

Kontakt