Samfunnsspeilet, 2000/2

Grunn- og hjelpestønad til astmatiske barn

Er trygdetilbudet rettferdig fordelt?

Publisert:

Ordningen med grunn- og hjelpestønad gir rett til økonomisk kompensasjon ved kronisk sykdom. Analyser av erfaringene til familier med astmatiske barn tyder på et underforbruk av trygderettigheter for denne pasientgruppen. Noen familier ble raskt kjent med sine rettigheter, og fikk stønad på et tidlig tidspunkt i sykdomsforløpet. Disse familiene var i stor grad blitt informert om sine rettigheter av helsepersonell, hadde relativt høy utdanning, og var ofte bosatt i regioner som synes å ha et helsetilbud som er oppmerksom på astmatikeres behov. 

Åpne og les artikkelen i PDF (15.6 MB)

Kontakt