Samfunnsspeilet, 1998/1

Enslige forsørgere og arbeidslinja

Publisert:

Enslige forsørgere er en svært uensartet gruppe. Hvis mennesker i denne livsfasen skal få utnyttet sin arbeidskraft, må det eksistere fleksible ordninger både i trygdesystemet og arbeidslivet. Disse funnene fra forskning i Statistisk sentralbyrå gir en viss grunn til bekymring over den nye og mindre fleksible utformingen av overgangsstønaden, slik den trådte i kraft ved årsskiftet. Sannsynligvis vil den gjøre situasjonen vanskeligere for de allerede svakest stilte enslige mødrene, og særlig hvis arbeidsmarkedet skulle forverre seg.

Åpne og les artikkelen i PDF (2.8 MB)

Kontakt