Notater 2003/84

Økonomisk situasjon etter avsluttet stønad

Enslige forsørgere med overgangsstønad

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Enslige forsørgere med overgangsstønad. Økonomisk situasjon etter avsluttet stønad

Ansvarlig

Grete Dahl

Serie og -nummer

Notater 2003/84

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for personstatistikk/Seksjon for levekårsstatistikk

Emne

Trygd og stønad

Antall sider

73

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt