Samfunnsspeilet, 1999/4

Sosiale indikatorer 1980-1999

Det var det året det snudde så brått

Publisert:

Snart kan vi begynne å oppsummere hele 1990-tallet. Ett år ser ut til å peke seg ut som et vendepunkt: 1993. Dette året ble avslutningen på en av de lengste økonomiske nedgangsperiodene etter krigen, og begynnelsen på mange av de både positive og negative utviklingstrekkene vi har sett på resten av 1990-tallet.

Åpne og les artikkelen i PDF (19.3 MB)

Kontakt