Notater 2006/52

Bruk av velferdsordninger blant nyankomne innvandrere fra de nye EØS-landene i 2005

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Bruk av velferdsordninger blant nyankomne innvandrere fra de nye EØS-landene i 2005

Ansvarlig

Lars Østby

Serie og -nummer

Notater 2006/52

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Sosiale forhold og kriminalitet, Trygd og stønad

Antall sider

33

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt