Notater 2005/24

Bruk av velferdsordninger blant nyankomme innvandrere fra de nye EØS-medlemslandene

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Bruk av velferdsordninger blant nyankomme innvandrere fra de nye EØS-medlemslandene

Ansvarlig

Lars Østby

Serie og -nummer

Notater 2005/24

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Sosiale forhold og kriminalitet, Trygd og stønad

Antall sider

35

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt