Rapporter 2001/24

Livsfase- og generasjonsendringer i perioden 1973-1997

Boligkonsum og husholdningsstruktur

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Boligkonsum og husholdningsstruktur. Livsfase- og generasjonsendringer i perioden 1973-1997

Ansvarlig

Torkil Løwe

Serie og -nummer

Rapporter 2001/24

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Bolig og boforhold, Levekår

ISBN (trykt)

82-537-4964-3

ISSN

0806-2056

Antall sider

73

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt