Rapporter 1996/04

Bofaste innvandreres bruk av sosialhjelp 1987-1993

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Bofaste innvandreres bruk av sosialhjelp 1987-1993

Ansvarlige

Åne Osmunddalen, Trygve Kalve

Serie og -nummer

Rapporter 1996/04

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Sosiale forhold og kriminalitet, Trygd og stønad

ISBN (trykt)

82-537-4245-2

ISSN

1892-7513

Antall sider

33

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt