Samfunnsspeilet, 2000/3

Barne- og ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet

Publisert:

Barne- og ungdomskriminaliteten var på 1990-tallet stadig framme i media med store overskrifter. Utviklingen i registrert barne- og ungdomskriminalitet viser i totalitet ikke et dramatisk bilde, men noen former for kriminalitet (narkotika, ran og vold) viser en negativ utvikling. Unge under 21 år utgjør under en tredel av de siktede. For barn under den kriminelle lavalder (5-14 år), er det liten endring i de fleste former for kriminalitet.

Åpne og les artikkelen i PDF (15.9 MB)

Kontakt