Andel personer i alderen 16 år og over, etter kjønn, alder, utdanning, hovedaktivitet, husholdningstype, geografi og inntekt. 2015. Prosent

Tilbake til artikkelen

Andel personer i alderen 16 år og over, etter kjønn, alder, utdanning, hovedaktivitet, husholdningstype, geografi og inntekt. 2015. Prosent1
  Ikke i stand til å arbeide pga uførhet2 Antall personer I arbeid eller utdanning Har grunnskole som høyeste utdanning Antall personer Står i fare for å miste jobben3 Antall sysselsatte personer*
1Tall er rettet 29. august 2018.
2Personer 16-66 år.
3Sysselsatte 16-66 år.
I alt 7 5 162 71 27 6 393 9 8 283
Kjønn              
Menn 5 2 685 75 27 3 293 9 4 283
Kvinner 9 2 477 68 26 3 100 10 4 000
Alder              
16-24 år 1 847 93 53 853 10 829
25-44 år 4 1 869 90 17 1 877 10 3 372
45-66 år 13 2 446 78 22 2 452 8 4 082
67 år eller eldre     6 33 1 211    
Utdanning              
Grunnskole 13 987 61 . 1 320 11 1 240
Videregående 7 2 072 70 . 2 633 9 3 248
Universitet og høgskole, lavere og høyere nivå 2 2 044 83 . 2 372 8 3 727
Hovedaktivitet              
Yrkesaktiv heltid (ansatt eller selvstendig) . . . 17 3 442 9 6 546
Yrkesaktiv deltid . . . 24 494 11 1 042
Arbeidsledig . . . 48 136 . .
Student eller elev eller i arbeidsrettet opplæring (inkludert verneplikt) . . . 50 627 12 487
Alders- eller afp pensjonist . . . 32 1 292 . .
Ufør eller ikke i stand til å arbeide . . . 47 320 . .
Husholdningstype              
Aleneboende <45 år 3 517 89 27 519 14 780
Aleneboende >45 år 22 432 39 35 832 10 618
Parhusholdninger uten barn <45 år 2 335 93 18 335 12 522
Parhusholdninger uten barn >45 år 12 878 43 25 1 614 8 1 592
Parhusholdninger med barn 0-19 år 2 1 954 94 24 1 966 8 3 607
Enslig forsørger m/barn 0-19 år 8 338 85 38 341 8 415
Geografi              
Oslo 4 680 76 17 814 12 1 136
Andre tettsteder, med 100 000 innbyggere eller fler 4 779 78 22 929 7 1 267
Tettsteder, fra 20 000 innbyggere til 99 999 innbyggere 9 1 188 68 25 1 484 10 1 799
Tettsteder, fra 2000 innbyggere til 19 999 innbyggere 8 1 061 71 29 1 323 9 1 625
Tettsteder med opp til 1999 innbyggere, samt spredtbygde strøk 8 1 448 69 33 1 836 9 2 456
Inntekt etter skatt per forbruksenhet              
Personer i husholdninger med 25 prosent lavest inntekt 19 632 48 46 884 13 991
Personer i husholdninger med 25 prosent nest lavest inntekt 12 943 58 30 1 344 10 1 884
Personer i husholdninger med 25 prosent nest høyest inntekt 5 1 311 73 17 1 634 8 2 499
Personer i husholdninger med 25 prosent høyest inntekt 2 1 568 83 12 1 820 8 2 909

Kontakt