11595_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/pkfi/halvaar
11595
Prisene på kontorbygg stiger fortsatt
statistikk
2008-04-16T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser
no
pkfi, Prisindeks for kontor- og forretningseiendommer (opphørt), prisutvikling, kontorbyggBoligpriser og boligprisindekser , Priser og prisindekser
true

Prisindeks for kontor- og forretningseiendommer (opphørt)2. halvår 2007

Publisering av statistikken Prisindeks for kontor- og forretningseiendommer er opphørt fra og med 1. halvår 2008. Årsaken er endringer i datagrunnlaget, som baserer seg på tinglyste salg av denne typen eiendommer. Fordi kontor- og forretningseiendommer i økende grad omgjøres til aksjeselskap og dermed ikke tinglyses når de selges, blir datagrunnlaget stadig mindre. Et mindre datagrunnlag fører til mer usikre prisberegninger.

Innhold

Publisert:

Prisene på kontorbygg stiger fortsatt

Prisene på kontor- og forretningseiendommer var i 2. halvår i fjor 12,6 prosent høyere enn i 2. halvår 2006.

Prisindeks for kontor- og forretningseiendommer og boligprisindeksen. 2000=100

Etter en kraftig økning i 1. halvår i 2007 var prisveksten i 2. halvår mer moderat. Fra 1. til 2. halvår 2007 økte prisene med 1,8 prosent.

Siden 1. halvår 1996 har prisene på kontor- og forretningseiendommer steget med 145,7 prosent. Til sammenligning har boligprisene økt med 183,9 prosent i samme periode.

Til sammen 240 omsetninger er benyttet i indeksberegningene for 2. halvår 2007.

Prisindeks for kontor- og forretnings-
eiendommer. 2000=100
 
 I alt
 
I alt 
199670,6
199780,2
199890,1
199991,7
2000 100,0
2001 111,1
2002 108,5
2003 110,5
2004 123,3
2005 130,5
2006 141,9
2007 162,7
  
2000 
1. halvår 101,1
2. halvår99,0
  
2001 
1. halvår 114,6
2. halvår 107,5
  
2002 
1. halvår 111,4
2. halvår 105,5
  
2003 
1. halvår 106,7
2. halvår 114,2
  
2004 
1. halvår 124,6
2. halvår 122,0
  
2005 
1. halvår 132,0
2. halvår 128,9
  
2006 
1. halvår 137,9
2. halvår 145,8
  
2007 
1. halvår 161,2
2. halvår 164,1