Notater 2010/30

Skjevheter i prisindeksen for matvarer og alkoholfrie drikkevarer?

Siden august 2005 er prisindeksen for matvarer og alkoholfrie drikkevarer, som inngår i KPI, i sin helhet basert på strekkodedata fra dagligvarekjedene. Strekkodedata utgjør enorme elektroniske datamengder som gjør det mulig å lage prisindekser på detaljert nivå basert på alle matvarer og alkoholfrie drikkevarer som omsettes på det norske markedet. Med bakgrunn i den store informasjonsmengden som blir tilgjengelig fra strekkodedata er en superlativ prisindeks, som nyttiggjør seg både pris- og omsetningsinformasjon, med månedlig kjeding tatt i bruk på elementært nivå. Ettersom stadig flere land ønsker å utnytte strekkodedata i KPI, er det nå et økende internasjonalt fokus på å etablere gode internasjonale rutiner og praksis. Hovedinnvendingen mot månedlig kjeding og bruk av både pris- og omsetningsinformasjon for beregning av prisindekser er at såkalt drifting kan oppstå når prisindekser kjedes. Drifting er en skjevhet som oppstår i kjedede prisindekser når priser vender tilbake til sitt utgangspunkt mens prisindeksen ikke gjør det. I dette notatet ser vi etter mulig drifting i prisindeksen basert på våre norske data. For å avdekke mulige skjevheter i prisindeksen er det utarbeidet alternative prisindekser - (uveid) Jevons prisindeks og en helt nyutviklet prisindeks - RYGEKS prisindeks. RYGEKS prisindeks er per definisjon driftfri, men er ennå ikke tatt i bruk av noen statistikkbyråer og må ses på som en eksperimentell prisindeks. De alternative prisindeksene gir klare indikasjoner på nedadgående skjevheter i prisindeksen for matvarer og alkoholfrie drikkevarer. På bakgrunn av konklusjonene fra evalueringsarbeidet vil SSB gjøre endringer i prisindeksen for matvarer og alkoholfrie drikkevarer for å redusere dagens skjevheter.

Om publikasjonen

Tittel

Skjevheter i prisindeksen for matvarer og alkoholfrie drikkevarer?

Ansvarlige

Ingvild Johansen, Ragnhild Nygaard

Serie og -nummer

Notater 2010/30

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Konsumpriser, Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7912-6

ISBN (trykt)

978-82-537-7911-9

Antall sider

42

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt