Notater 2004/29

Sesongjustering for boligprisindeksen

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Sesongjustering for boligprisindeksen

Ansvarlig

Dinh Quang Pham

Serie og -nummer

Notater 2004/29

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Seksjon for Metoder og standarder

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

II, 25

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt