Økonomiske analyser, 5/2014

Prisnivåforskjeller mellom regioner

Publisert:

Et viktig formål med konsumprisindeksen er å svare på følgende spørsmål: Hvor mye må husholdningenes inntekt endres for å beholde kjøpekraften når prisene endres? Ideelt sett burde vi beregne hvilken inntektsendring som gir husholdningene konstant nytte. Men siden nytte ikke kan observeres, nøyer vi oss med å beregne inntektsendringen som er nødvendig for å kunne kjøpe samme varekombinasjon. Hvis svaret på spørsmålet er 5 prosent, betyr det at konsumprisene har steget med 5 prosent.

Åpne og les artikkelen i PDF (567 KB)

Kontakt