Prisnivå på Svalbard 2001

Prisnivået nærmer seg fastlandet

Publisert:

Det generelle prisnivået for en husholdning på Svalbard er rundt 8 prosent lavere enn for en gjennomsnittshusholdning på fastlandet. I 1990 var det generelle prisnivået omtrent 19 prosent lavere enn på fastlandet.

Det er flere årsaker til at prisnivået på Svalbard har nærmet seg fastlandsnivå. Sterkere vekst i prisene på Svalbard for boligtjenester, matvarer, klær, skotøy og på varer og tjenester innen kultur og fritid ser ut til å være hovedårsaken.

Selv om prisnivået for en husholdning på Svalbard har nærmet seg prisnivået en husholdning på fastlandet står overfor, har Svalbard-husholdninger fortsatt lavere prisnivå generelt. Hovedårsakene til dette er lavt prisnivå på alkohol og tobakk, lavere priser på kjøp og drift av transportmidler og fremdeles lavere husleier på Svalbard.

Mindre prisnivåforskjeller mellom Svalbard og fastlandet

Husholdninger på Svalbard betaler om lag 12 prosent mer for matvarer og alkoholfrie drikkevarer og vel 8 prosent mer for klær og skotøy enn husholdninger på fastlandet. Det er liten forskjell på prisnivået mellom Svalbard og fastlandet når det gjelder møbler og husholdningsartikler, sosialomsorgstjenester, elektrisitet, forsikring, fritids- og sportsutstyr.

Ifølge en undersøkelse i 1990 var prisnivået på matvarer og klær henholdsvis 7 og 24 prosent lavere enn på fastlandet (beregnet med utgangspunkt i forbruksmønsteret på fastlandet). Imidlertid er utvalget av varer og særlig ferske matvarer blitt betydelig større siden 1990.

Kultur og fritid koster vel 7 prosent mer for Svalbard-befolkningen enn for en fastlandshusholdning. Innen denne gruppen er det feriereiser, utstyr til sport, camping og utendørsaktiviteter, blomster og produkter til kjæledyr som trekker prisnivået opp for Svalbard-befolkningen.

Avgiftstunge produkter betydelig billigere på Svalbard

Alkoholholdige drikkevarer er omtrent 50 prosent billigere på Svalbard enn på fastlandet. Størst forskjell ser vi på brennevin, hvor prisnivået er rundt 60 prosent lavere. Prisene på vin og øl er henholdsvis 39 og 52 prosent lavere enn hva en fastlandshusholdning må betale.

Det er imidlertid ikke overraskende at alkoholholdige drikkevarer koster dobbelt så mye, eller at tobakk er nesten fire ganger så dyrt på fastlandet som på Svalbard. Dette skyldes fastlandets høye avgifter på alkoholholdige drikkevarer og tobakk. For eksempel består om lag 70 prosent av salgsprisen for sigaretter av ulike avgifter, mens avgiftene på vin, brennevin og øl varierer med alkoholprosenten. På Svalbard selges disse varene uten avgifter.

Kjøp av egne transportmidler som biler, snøscootere og sykler samt drift og vedlikehold av disse, er gunstig for Svalbard-befolkningen. Den store prisforskjellen kan knyttes til det faktum at kjøp av egne transportmidler er fritatt for merverdiavgift og særavgifter på Svalbard.

Kjøttvarer og sukkerholdige produkter som syltetøy og sjokolade har et lavere prisnivå på Svalbard enn på fastlandet. Lavere priser på kjøtt og kjøttvarer kan forklares med direkte import fra utlandet og et lavere prisnivå på sukker har sammenheng med fritak for særavgiften.

Matvarer og klær dyrere, husleie lavere på Svalbard

De fleste matvarer som kjøpes på Svalbard er dyrere enn på fastlandet. Særlig er meierivarer som melk, ost og egg samt grønnsaker og frukt betydelig dyrere. De høye prisene kan i delvis forklares med store transportkostnader, knyttet til flyfrakt av ferskvarer.

En Svalbard-husholdning betaler om lag 6 prosent mer for klær og 17 prosent mer for skotøy enn en fastlandshusholdning. Man trenger spesielle klær, blant annet scooterdress, sportsutstyr og klær spesielt produsert for polarklimaet på Svalbard. Det er delvis derfor Svalbard-husholdningen bruker vel 50 prosent mer til klær enn en gjennomsnittlig fastlandshusholdning; se Svalbardstatistikk 2001 . Forbruksundersøkelsen som ble utført i 2001 viser også at Svalbard-befolkningen handler mye via postordre, særlig klær som brukes innendørs, og at man i stor grad kjøper klær i ferier eller ved andre besøk på fastlandet. Gruppen bolig, lys og brensel har generelt sett vel 6 prosent lavere prisnivå på Svalbard enn på fastlandet. Produkter til vedlikehold og reparasjon av bolig er dyrere på Svalbard, derimot er tjenester knyttet til boligen og husleiene i gjennomsnitt lavere.

Møbler og husholdningsartikler er knappe 6 prosent billigere for en Svalbard-husholdning, til tross for ekstra transportkostnader. Helsetjenester, medisiner og utdanning er rundt 14 prosent billigere, mens prisene på post- og teletjenester er om lag 16 prosent lavere på Svalbard.

Prisnivåindekser, etter konsumgruppe
(COICOP) 2001. Fastlandet=100
 
  1990 2001
 
Totalindeks 80,6 91,9
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 92,5       112,2
Alkoholholdige drikker og tobakk 1 55,2 37,4
Klær og skotøy 75,8 107,8
Bolig, lys og brensel 2 79,6 93,7
Møbler og husholdningsartikler mv. 90,1 94,2
Helsepleie 93,3 85,8
Transport 2 69,1 71,8
Post- og teletjenester 92,6 83,9
Kultur og fritid 2 89,2 107,5
Utdanning 2 100,0 86,1
Hotell- og restauranttjenester 2 84,1 89,5
Andre varer og tjenester 2 83,6 94,4
 
1   Denne gruppen inkluderte i 1990 også alkoholfrie drikkevarer.
Sammensetningen av disse grupper var forskjellige i 1990,
derfor er de ikke direkte sammenlignbare.
2   Sammensetningen av disse grupper var forskjellige i 1990,
derfor er de ikke direkte sammenlignbare.

 

Tabeller

Kontakt