Notater 2008/13

Prisindeks for juridisk tjenesteyting

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Prisindeks for juridisk tjenesteyting

Ansvarlige

Christian Andre Gløersen, Ingebrigt T. Holmen

Serie og -nummer

Notater 2008/13

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

11, 3

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt