Notater 2004/60

Prisindeks for engroshandel

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Prisindeks for engroshandel

Ansvarlige

Øyvind Bolsgård, Li-Chun Zhang

Serie og -nummer

Notater 2004/60

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for næringsstatistikk/Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk

Emne

Produsent- og engrosprisindekser

Antall sider

34

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt