Notater 2012/46

Ny prisindeks for legemidler og helseartikler i KPI

Hensikten med dette notatet er å presentere analyser og vurderinger rundt etableringen av den nye prisindeksen for legemidler og helseartikler, som er en delindeks i konsumprisindeksen (KPI), samt den harmoniserte konsumprisindeksen (HKPI). Fra januar 2012 er prisindeksen for legemidler og helseartikler i KPI utelukkende basert på strekkodedata. Arbeidet med etablering av den nye prisindeksen har vært utfordrende og lærerikt, da strekkodedata aldri har vært brukt i full skala for å måle prisutviklingen på legemidler og helseartikler. Det finnes derfor få internasjonale anbefalinger i bruk av strekkodedata for denne konsumgruppen. Det har vært nyttig å bruke våre egne erfaringer fra prisindeksen for matvarer og alkoholfrie drikkevarer hvor strekkodedata har vært benyttet i full skala siden 2005 i etableringen av den nye prisindeksen.

Om publikasjonen

Tittel

Ny prisindeks for legemidler og helseartikler i KPI

Ansvarlig

Pia Skare Rønnevik

Serie og -nummer

Notater 2012/46

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Konsumpriser, Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8436-6

ISBN (trykt)

978-82-537-8435-9

Antall sider

20

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt