På grunn av vedlikehold vil ssb.no og statistikkbanken være utilgjengelig i perioden 17.00-19.00 lørdag 15. desember. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

Detaljerte prisnivåindekser for matvarer, drikkevarer og tobakk. 2012. EU27=100

Tilbake til artikkelen

Detaljerte prisnivåindekser for matvarer, drikkevarer og tobakk. 2012. EU27=100
  Matvarer og alkoholfrie drikkevarer Matvarer Alkoholfrie drikkevarer Brød og kornprodukter Kjøtt Fisk Melk, ost og egg Oljer og fett Frukt, grønnsaker og poteter Andre matvarer Alkoholholdige drikkevarer Tobakk
Norge 186 184 204 183 179 144 214 177 178 216 288 270
Sveits 155 159 116 148 221 168 133 155 148 141 120 131
Danmark 143 139 190 159 132 125 117 155 134 172 140 115
Sverige 124 124 126 135 126 112 112 114 141 117 161 132
Østerrike 120 121 113 134 132 120 101 121 124 113 96 86
Finland 119 118 128 130 119 108 114 110 121 115 175 102
Irland 118 117 131 110 110 109 119 103 138 118 162 199
Island 118 117 124 130 119 99 112 92 122 127 212 131
Luxembourg 116 119 101 117 129 121 119 113 120 108 90 81
Italia 111 113 90 114 115 115 126 104 105 116 98 99
Belgia 110 110 104 108 118 119 111 114 104 109 97 95
Kypros 109 109 114 121 89 118 141 118 92 124 110 82
Frankrike 109 110 96 106 123 109 100 99 120 102 88 129
Tyskland 106 106 104 104 128 110 92 99 109 96 82 102
Hellas 104 104 111 115 91 114 132 123 79 122 131 74
Storbritannia 104 102 118 89 100 96 107 105 119 103 143 194
Malta 98 97 109 94 80 103 113 115 99 115 109 88
Slovenia 97 98 91 101 93 102 101 121 92 108 101 67
Nederland 96 97 90 90 117 104 93 81 98 89 96 108
Spania 93 94 85 111 83 88 95 87 96 103 87 83
Kroatia 92 90 108 94 75 96 97 103 87 110 103 57
Portugal 90 90 95 98 75 81 105 97 88 114 89 84
Tyrkia 88 87 99 70 77 88 122 117 77 106 205 64
Latvia 87 85 111 80 75 80 96 116 86 99 111 64
Estland 87 86 98 84 79 87 88 113 87 96 102 62
Slovakia 87 85 104 82 71 100 97 119 88 96 91 73
Tsjekkia 84 82 98 74 73 101 91 103 85 97 96 69
Ungarn 81 80 87 74 72 87 88 101 78 98 79 52
Litauen 77 75 100 75 63 73 90 103 74 87 94 55
Montenegro 76 75 85 72 67 77 77 102 76 95 95 34
Bosnia-Hercegovina 76 75 84 73 69 75 78 91 74 92 84 34
Serbia 71 70 77 64 64 78 81 96 65 89 78 30
Bulgaria 68 67 79 57 59 73 92 99 61 88 67 57
Albania 68 66 91 66 52 78 84 92 61 85 72 27
Romania 67 67 74 63 57 68 93 93 59 86 75 68
Polen 61 60 79 58 55 67 63 74 55 73 93 58
Makedonia 58 58 65 54 55 58 67 72 49 73 65 25

Kontakt