Prisnivå for utvalgte varegrupper og land. 2012. EU27=100

Tilbake til artikkelen

Prisnivå for utvalgte varegrupper og land. 2012. EU27=100
  Matvarer og alkoholfrie drikkevarer Melk, ost og egg Kjøtt Frukt, grønnsaker og poteter Brød og kornprodukter Fisk Andre Matvarer Tobakk Alkoholholdige drikkevarer
Norge 186 214 179 178 183 144 216 270 288
Sveits 155 133 221 148 148 168 141 131 120
Danmark 143 117 132 134 159 125 172 115 140
Sverige 124 112 126 141 135 112 117 132 161
Finland 119 114 119 121 130 108 115 102 175
Frankrike 109 100 123 120 106 109 102 129 88
Tyskland 106 92 128 109 104 110 96 102 82
Storbritannia 104 107 100 119 89 96 103 194 143
Polen 61 63 55 55 58 67 73 58 93

Kontakt