Mer enn fem år med økte importpriser

Publisert:

De samlede importprisene har steget 15 prosent siden 2013.

Prisen på importerte varer målt ved prisindeks for førstegangsomsetning (PIF) gikk opp i 2018, omtrent like mye som i 2017. En av hovedforklaringene til prisoppgangen var høyere pris på mineraloljeprodukter, forårsaket av høyere oljepris, men også en svekkelse av kronekursen har hatt innvirkning på prisoppgangen. Svekkelsen av den norske krona begynte i 2013 og eskalerte kraftig i løpet av de neste tre årene.

Samlet steg importprisene med 4,1 prosent fra 2017 til 2018, målt ved årsveksten. I perioden 2013 til 2018 økte importprisene med 15 prosent.

Figur 1. Viktige importvarer. Andel av total import

Andel (prosent)
Jern og stål 2.51
Møbler 2.64
kontormaskiner og datautstyr 2.89
Medisiner og farmasøytiske prod. 3.06
Malmer og avfall av metall 3.57
Klær 3.64
Forskjellige ferdige varer 3.77
Telekommunikasjonsapparater 3.99
Maskiner for spesielle industrier 4
Mineralolje og mineraloljeprod. 4.54
Varer av metaller 4.72
Andre industrimaskiner 5.3
Elektriske maskiner 5.49
Kjøretøy for veg 12.54
 

Viktige importvarer i PIF er vist i figuren over. Samlet utgjør disse gruppene litt i overkant av 60 prosent av all import til Norge i 2018. Vi importerer mest av ulike biler og lastebiler, industrimaskiner og elektriske maskiner, men også mye mineraloljeprodukter samt metallvarer.

Figur 2. Prisutviklingen på importmarkedet sett i forhold til I-44

Importpriser I-44
2011 122.5 89.64
Feb. 2011 123.1 89.26
Mars 2011 123.9 88.52
Apr. 2011 123.1 87.52
Mai 2011 123.2 88.12
Juni 2011 122.1 87.82
Juli 2011 121.9 87.65
Aug. 2011 121.5 87.43
Sep. 2011 121.2 87.19
Okt. 2011 121.6 87.28
Nov. 2011 121.1 88.01
Des. 2011 120.4 88.47
2012 121.8 88.88
Feb. 2012 122.7 87.24
Mars 2012 122.3 86.80
Apr. 2012 121.9 87.32
Mai 2012 121.2 87.64
Juni 2012 120.8 87.75
Juli 2012 121.3 88.18
Aug. 2012 121.4 86.96
Sep. 2012 120.5 86.52
Okt. 2012 120.5 86.27
Nov. 2012 120.9 85.71
Des. 2012 120.4 85.18
2013 120.5 85.00
Feb. 2013 119.8 85.10
Mars 2013 120.1 86.72
Apr. 2013 119.4 87.17
Mai 2013 119 87.18
Juni 2013 118.9 88.19
Juli 2013 120.2 89.89
Aug. 2013 120.2 89.86
Sep. 2013 120.6 90.44
Okt. 2013 121 91.64
Nov. 2013 121.2 92.47
Des. 2013 122.1 93.95
2014 122.7 93.95
Feb. 2014 122.9 93.29
Mars 2014 122.4 92.02
Apr. 2014 122.1 91.55
Mai 2014 122.1 90.85
Juni 2014 122.7 91.95
Juli 2014 123.8 93.90
Aug. 2014 123.5 92.69
Sep. 2014 123.4 92.63
Okt. 2014 123.8 94.36
Nov. 2014 124.5 96.19
Des. 2014 125.1 100.96
2015 125.3 102.22
Feb. 2015 125.7 99.27
Mars 2015 126 101.37
Apr. 2015 126.7 100.32
Mai 2015 125.6 98.24
Juni 2015 126.3 101.68
Juli 2015 126.5 104.04
Aug. 2015 126.4 105.20
Sep. 2015 126.6 106.01
Okt. 2015 126.9 106.13
Nov. 2015 127.2 107.45
Des. 2015 126.8 108.74
2016 127 109.10
Feb. 2016 126.5 107.95
Mars 2016 126.6 107.32
Apr. 2016 126.3 105.96
Mai 2016 126.7 105.60
Juni 2016 128.3 105.97
Juli 2016 128.9 106.33
Aug. 2016 127.9 105.32
Sep. 2016 128.5 103.90
Okt. 2016 128.6 101.62
Nov. 2016 128.6 102.53
Des. 2016 130.1 102.73
2017 131 102.56
Feb. 2017 131.7 101.48
Mars 2017 132.5 103.79
Apr. 2017 133.6 105.16
Mai 2017 133.4 106.19
Juni 2017 132.8 106.55
Juli 2017 133 104.69
Aug. 2017 132.2 103.00
Sep. 2017 132.8 103.13
Okt. 2017 133.5 103.96
Nov. 2017 134.9 106.01
Des. 2017 136.8 108.34
2018 137 105.97
Feb. 2018 136.9 105.85
Mars 2018 136.6 104.50
Apr. 2018 136.6 104.71
Mai 2018 138.2 104.85
Juni 2018 138.6 103.86
Juli 2018 139.1 103.30
Aug. 2018 139.6 104.20
Sep. 2018 141 103.62
Okt. 2018 140.4 102.82
Nov. 2018 140.3 104.98
Des. 2018 139.5 106.76
 

Svak krone – dyrere import

En nedadgående trend i oljeprisen fra midten av 2014 og fram til 2016 førte til usikkerhet rundt norsk økonomi. Dette var med på å svekke den norske krona i forhold til annen valuta, noe som vises via den importveide valutakursindeksen, I-44, som er vist i figur 2 sammen med prisutviklingen på importvarer i PIF.

Til tross for at oljeprisen har tatt seg opp igjen gjennom 2016, 2017 og store deler av 2018, har ikke kronen styrket seg slik man kunne forvente. Den norske krona har i stedet holdt seg svak i denne treårsperioden. Importprisene har fortsatt å stige til tross for at NOK ikke har svekket seg ytterligere i denne perioden.

Dyrere mineralolje – billigere klær

Mineralolje- og mineraloljeprodukter, som for eksempel bensin, diesel og gassolje, hadde mest å si for den totale prisoppgangen med en årsvekst på nærmere 30 prosent fra 2017 til 2018. Malmer og avfall av metall, innenfor ikke-spiselige råvarer, bidro også til å dra importprisene opp. Her økte prisen med nærmere 33 prosent i samme periode.

En varegruppe med prisnedgang fra 2017 til 2018 var innen forskjellige ferdige varer, deriblant klær. Tall fra Utenrikshandel med varer viser at vi fortsatt importerer mest klær fra Kina, men også i økende grad fra Kambodsja og Bangladesh. Den norske krona var svak mot den kinesiske valutaen yuan i perioden 2015 til 2016, og i denne perioden økte importprisen på klær med 4,4 prosent. NOK styrket seg noe mot yuan etter det. Dette gjenspeiler seg også i importprisene som falt med 2 prosent fra 2017 til 2018. 

Utflating av importprisene mot slutten av 2018

Siste kvartal av 2018 fikk vi en nedgang i prisene på importvarene samlet sett. En av hovedgrunnene var fallende priser på mineraloljeprodukter.

Her gikk prisene ned med nærmere 20 prosent fra oktober til desember. Prisutviklingen sammenfaller med prisen på råolje, brent blend, som målt i NOK falt med nesten 24 prosent i denne perioden. Flere andre importvarer får en utflating i prisen, men også prisfall mot slutten av 2018.

Kontakt