Økonomiske analyser, 5/2014

«Markedet venter på KPI-JAE»

Publisert:

For aktørene i rente- og valutamarkedet er utviklingen i konsumprisene det viktigste norske nøkkeltallet. Det reflekterer prisvekstens betydning for pengepolitikken. Avvik mellom anslag og utfall kan gi opphav til store markedsbevegelser, og dermed store tap eller gevinster. Dessverre er ikke analytikernes treffsikkerhet stort bedre enn naive metoder, skriver sjeføkonom i DNB Markets, Øystein Dørum.

Åpne og les artikkelen i PDF (588 KB)

Kontakt