Økonomiske analyser, 5/2014

Levekostnader over de siste hundre år

Publisert:

Oversikt over inntektsøkningen «i de lavere lag av befolkningen» er egentlig ikke interessant før vi samtidig kan si noe om hvilken økning i kjøpeevnen, eller bedring i levekår, den medfører. For å vurdere den effektive inntektsforbedringen må prisutviklingen tas i betraktning. Da trenger vi en levekostnadsindeks som beskriver prisutviklingen ikke bare på enkeltprodukter men på en samlet vare og tjenestekurv som vi kjøper. Prisutviklingen «må altså forholde seg til forbrukets sammensetning for kun på den bakgrunn kan man fastslå hvor mye man kan klage over dyrtid».

Åpne og les artikkelen i PDF (662 KB)

Kontakt