Notater 2009/15

Dokumentasjonsrapport

Leiemarkedsundersøkelsen 2007

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Leiemarkedsundersøkelsen 2007. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlig

Maria Høstmark

Serie og -nummer

Notater 2009/15

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

13

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt