Notater 2006/59

Dokumentasjonsrapport

Leiemarkedsundersøkelsen 2006

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Leiemarkedsundersøkelsen 2006. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlige

Maria Høstmark, Liv Belsby

Serie og -nummer

Notater 2006/59

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

15 + vedl.

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt