Rapporter 1999/10

Kvadratmeterpriser for flerbolighus

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Kvadratmeterpriser for flerbolighus

Ansvarlig

Roger Jensen

Serie og -nummer

Rapporter 1999/10

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Boligpriser og boligprisindekser

ISBN (trykt)

82-537-4679-2

ISSN

1892-7513

Antall sider

22

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt