Økonomiske analyser, 5/2014

KPIs rolle for arbeidet i Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene – et kort tilbakeblikk

Publisert:

For å oppfylle valgløfte om en «krympefri lønningspose» nedsatte den nyvalgte regjeringen i 1965 et sakkyndig utvalg som skulle bli forløperen til Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU). Politikernes bekymring over høyere inflasjon gjorde at utvalgets arbeid i stor grad kom til å dreie om hvordan man kunne forstå prismekanismen i en liten åpen økonomi. Med unntak av perioden med kombinerte inntektsoppgjør fra midt på 1970-tallet og fram til 1980 har TBU analysert prisutviklingen og lagd egne prognoser for veksten i KPI.

Åpne og les artikkelen i PDF (546 KB)

Kontakt