Økonomiske analyser, 6/2001

Konsumprisindeksen justert for avgifter og energipriser

Publisert:

Det siste året har Statistisk sentralbyrå publisert tre nye indikatorer som er avledet av konsumprisindeksen. Publiseringen av de nye indikatorene har blant annet sammenheng med at Norges Bank i vår fikk i oppgave å innrette pengepolitikken mot et inflasjonsmål. Veksten i konsumprisindeksen totalt er ikke nødvendigvis den mest relevante i utførelsen av pengepolitikken. KPI justert for enkelt forhold, f.eks. endringer i indirekte skatter, kan gi vesentlig tilleggsinformasjon om de mer generelle trekk ved prisveksten. Denne artikkelen gir en dokumentasjon av hvilke faktorer konsumprisveksten er justert for i de tre avledede seriene, begrunnelsen for å gjøre dette og hvilke forutsetninger justeringene bygger på.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt