Økonomiske analyser, 5/2014

Konsumprisindeksen – en levekostnadsindeks

Publisert:

Siktemålet med konsumprisindeksen (KPI) er å lage en levekostnadsindeks som skal gi svar på hvilken inntekstkompensasjon som er nødvendig for at en gjennomsnittlig husholdning skal kunne opprettholde sin levestandard når prisene på varer og tjenester endres. I praksis støter man på mange utfordringer i utformingen av en slik indeks. KPI måler i all hovedsak prisutviklingen på en fast varekurv som endres årlig. I denne artikkelen diskuterer vi i hvilken grad KPI tilfredsstiller de kravene som man bør stille til en levekostnadsindeks.

Åpne og les artikkelen i PDF (651 KB)

Kontakt