Island, Sveits og Norge fortsatt dyrest

Publisert:

Norge hadde det tredje høyeste prisnivået i Europa i 2017, ifølge nye tall fra Eurostat. Island og Norge skilte seg ut med et spesielt høyt prisnivå på alkohol og tobakk.

EFTA-landene Island, Sveits og Norge hadde i 2017 Europas høyeste prisnivå for varer og tjenester til konsum i husholdningene,viser tallene som nylig ble publisert av EUs statistikkontor Eurostat og i statistikken Prisnivå på varer og tjenester. Prisnivået i de tre landene var henholdsvis 66, 59 og 43 prosent over det gjennomsnittlige prisnivået i de 28 EU-landene (EU28=100). Danmark, Sverige, Finland, Luxembourg og Irland hadde også et høyt generelt prisnivå, mellom 22 og 42 prosent over (EU28).

Et flertall av landene på Balkan kom ut med de laveste prisnivåene i undersøkelsen. Makedonia og Bulgaria hadde for eksempel prisnivå på omkring det halve av gjennomsnittet i EU28.

Kart

Prisnivå for konsum i husholdning 2017. EU28=100

Mat og alkohol dyrest i EFTA-landene 

Sveits, Norge og Island hadde Europas høyeste prisnivå for matvarer og alkoholfrie drikkevarer i 2017, mens Makedonia, Romania og Polen var billigst. For alkoholholdige drikkevarer og tobakk toppet Island og Norge listen med rundt dobbelt så høye priser som gjennomsnittet i Europa. De andre nordiske landene, sammen med Irland og Storbritannia, skilte seg også ut med høye priser på alkohol og tobakk. Felles for disse landene er et høyt avgiftsnivå på slike varer hvor Island og Norge har det høyeste avgiftsnivået. For brennevin beregnes det eksempelvis 858 og 774 NOK i avgift per liter av 100 prosent alkohol for henholdsvis Island og Norge. Dette betyr at for å kjøpe en liter brennevin med rundt 40 prosent alkoholinnhold, må konsumentene i Island og Norge betale rundt 300 kroner i avgifter. I tillegg kommer merverdiavgiften som i de nordiske landene varierer fra 11 til 25 prosent. For resten av Europa var gjennomsnittlig avgift for brennevin rundt 200 NOK per liter av 100 prosent alkohol. Europas laveste priser for alkoholholdige drikkevarer og tobakk var å finne i Makedonia, Serbia, Bosnia og Herzegovina og Albania.

Figur 1. Prisnivå i Norden etter de 12 hovedgruppene. Indeks 2017. EU28=100

Land Andre varer og tjenester Hotell- og restauranttjenester Utdanning Kultur og fritid Post- og teletjenester Transport Helsepleie Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo Bolig, lys og brensel Klær og skotøy Alkoholholdige drikkevarer og tobakk Matvarer og alkoholfrie drikkevarer
Island 169 186 203 172 149 145 200 142 139 176 228 156
Norge 163 165 204 154 124 144 184 129 121 131 226 161
Danmark 140 151 154 148 98 128 135 120 153 133 123 150
Sverige 138 146 192 131 124 118 168 119 112 134 127 126
Finland 127 129 120 122 81 113 135 111 131 123 139 118

Billigste ferie på Balkan

For priser på varer og tjenester som påvirker feriebudsjettet, var det spesielt en del land på Balkan som utmerket seg med lave priser. I Albania, Makedonia og Bulgaria var for eksempel prisnivået på hoteller og restauranter 55 prosent lavere enn EU-snittet.

For kultur- og fritidstjenester var prisene omlag 50 prosent under enn EU-snittet. For gruppen transport er prisene rundt 30 prosent lavere enn det europeiske snittet. De samme konsumgruppene i Nord-Europa var klart dyrere, noe som blant annet skyldes et generelt høyere lønnsnivå.

Prisnivået i de nordiske landene

Statistikken fra Eurostat viser hva husholdninger i europeiske land betaler for varer og tjenester. Norge hadde i 2017 Nordens dyreste mat og alkoholfrie drikkevarer mens Danmark hadde de høyeste prisene for gruppen bolig, lys og brensel. Danmarks priser for bolig, lys og brensel var 10 prosent høyere enn på Island, 17 prosent over Finland, 26 prosent over Norge og 37 prosent over Sverige. Finland hadde de laveste prisene i Norden. Island hadde et spesielt høyt prisnivå for møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo, muligens på grunn av fraktkostnader til sagaøya. 

Hvordan beregnes prisnivået?

Prisnivået per land er uttrykt som indekser i forhold til et gjennomsnitt bestående av de per i dag 28 EU-landene (EU28=100). Prisene er inklusive merverdiavgift, eventuelle subsidier, og ikke-refunderbare avgifter. Korttidstilbud og spesielle rabatter som ikke er tilgjengelige for alle konsumenter, inkluderes i hovedsak ikke. Prisene samles inn i hovedstadsområdet i hvert land og justeres senere til landsgjennomsnitt og årsgjennomsnitt.

Vanskelig å sammenlikne alkoholavgifter og -priser

Sammenlikninger av alkoholpriser mellom land kompliseres av ulikheter i avgiftssystem knyttet til alkoholklasser. Norsk pilsnerøl (alkoholstyrke 4,5 prosent) er for eksempel ikke direkte sammenliknbar med svensk «mellanøl» (alkoholstyrke 3,5 prosent).